Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym

Brak symbolu - klasa bezpieczeństwa 0
Ochronę przed porażeniem elektrycznym stanowi izolacja podstawowa. Wprzypadku uszkodzenia izolacji ochronę przeciwporażeniową powinny zapewnić odpowiednio korzystne warunki środowiskowe oraz położenie urządzenia poza dotykiem bezpośrednim.

- klasa bezpieczeństwa I
W urządzeniach z I klasą ochronności bezpieczeństwo zapewnione jest poprzez połączenie wszystkich czynnych przewodzących elementów z przewodem ochronnym lub bezpośrednio z uziemieniem.

- klasa bezpieczeństwa II
W urządzeniach z II klasą ochronności bezpieczeństwo zapewnione jest przez zastosowanie izolacji podwójnej lub wzmocnionej, której w danych warunkach środowiskowych i przy napięciu znamionowym uważa się za nie do przebicia.

- klasa bezpieczeństwa III
Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach III klasy ochronności jest zapewniona przez obniżenie napięcia zasilania do wartości bezpiecznej w danych warunkach środowiskowych.

Wstecz

Wiedza profesjonalistów

Nie bój się pytać! Nasz wykwalifikowany zespół expertów z przyjemnością odpowie na Państwa pytania. Zaufaj wiedzy i doświadczeniu.

Telefon: 014 679 31 31

vizion