IP - objaśnienia stopnia odporności na wnikanie ci

Stopień zabezpieczenia przed nieumyślnym kontaktem z częściami pod napięciem (I)

0 - brak ochrony
Brak specjalnych środków ochrony.

1 - ochrona przed ciałami stałymi o wielkości ponad 50mm
Duża powierzchnia ciała ludzkiego, równa np. powierzchni dłoni (brak zabezpieczenia przed dotykiem). Ciała stałe o średnicy ponad 50mm.

2 - ochrona przed ciałami stałymi przekraczającymi 12mm
Palec lub podobne przedmioty o długości nie przekraczającej 80mm. Ciała stałe o średnicy nie przekraczającej 12mm.

3 - ochrona przed ciałami stałymi przekraczającymi 2,5mm
Narzędzia, drut, itp. o średnicy lub grubości przekraczającej 2,5mm. Ciała stałe o średnicy powyżej 2,5mm.

4 - ochrona przed ciałami stałymi przekraczającymi 1mm
Drut lub taśma o grubości 1 mm Ciała stałe o średnicy 1mm.

5 - pyłoodporność
Niewielka ilość pyłu przedostaje się do wnętrza osłony, lecz jest tak mała, że nie wywiera ujemnego wpływu na pracę wyposażenia.

6 - pyłoszczelność
Pył nie przedostaje się do wnętrza osłony.

Stopień zabezpieczenia przed wilgocią (P)

0 - brak ochrony
Brak specjalnych środków ochrony.

1 - ochrona przed pionowo wpadającymi kroplami wody
Padające pionowo krople wody nie mogą wywołać szkodliwych skutków w urządzeniu.

2 - ochrona przed kroplami wody przy przechyleniu do 15°
Padające pionowo krople wody nie mogą wywołać szkodliwych skutków przy przechyle osłony urządzenia do 15° względem położenia normalnego.

3 - ochrona przed rozpylona wodą
Rozpylona woda padająca pod kątem 60° od pionu nie powinna wywołać szkodliwych efektów.

4 - ochrona przed bryzgami wody
Woda rozbryzgiwana na osłonę z dowolnego kierunku nie powinna wywołać szkodliwych skutków.

5 - ochrona przed strugami wody
Woda z dyszy skierowana na obudowę z dowolnego kierunku nie powinna wywołać szkodliwych skutków.

6 - ochrona przed falami
Woda po zalaniu falą lub od silnej strugi nie może dostać się do wnętrza osłony w takiej ilości, aby wywołać szkodliwe skutki.

7 - ochrona przed zanurzeniem
Przy zanurzeniu urządzenia do wody na określony czas i przy określonym ciśnieniu, woda nie może dostać się do wnętrza osłony w takiej ilości, aby wywołać szkodliwe skutki.

8 - ochrona przed głębokim zanurzeniem
Urządzenie dostosowane do długotrwałego zanurzenia w wodzie w warunkach określonych przez wytwórcę.

Wstecz

Wiedza profesjonalistów

Nie bój się pytać! Nasz wykwalifikowany zespół expertów z przyjemnością odpowie na Państwa pytania. Zaufaj wiedzy i doświadczeniu.

Telefon: 014 679 31 31

vizion